Μεταφορά

Τις μεταφέρουμε λίγες λίγες!

Για εμάς είναι σημαντικό οι ελιές να μεταφέρονται στη γραμμή παραγωγής κατά ομάδες, σύμφωνα με τον τόπο όπου τις έχουμε συλλέξει. Κάθε περιοχή έχει διαφορετικά ποιοτικά στοιχεία τα οποία επηρεάζονται από παράγοντες όπως το έδαφος, ή η έκθεση (θέση σε σχέση με τον βορρά) του χωραφιού , έτσι με τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζουμε ομοιομορφία στο τελικό προϊόν, αλλά και μια σταθερή ποιότητα στη γεύση σε όλα μας τα προϊόντα!