Η συγκομιδή

Πόσο σημαντική είναι; Τι ρόλο παίζει στη ποιότητα!

Η διαδικασία της συγκομιδής όπως σε κάθε καρπό, έτσι και στην ελιά, παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε τον παραδοσιακό τρόπο συλλογής με το ράβδισμα και το χέρι. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε μηχανήματα τα οποία μπορεί να βλάψουν ή να τραυματίσουν τον καρπό!

Τις συλλέγουμε μία μία!

Αναφέραμε, το πόσο σημαντικός είναι για την εταιρεία μας ο ποιοτικός έλεγχος. Μια πρώτη μακροσκοπική διαλογή γίνεται αμέσως στο χωράφι. Οποιοσδήποτε καρπός είναι ακατάλληλος για επεξεργασία απομακρύνεται. Μόνο έτσι εξασφαλίζουμε εξαιρετική ποιότητα, αλλά και εμφάνιση!