Βιολογικά Προϊόντα

Προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε

Τα βιολογικά προϊόντα, είναι προϊόντα που έχουν παραχθεί σε ελεγχόμενες βιολογικές καλλιέργειες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προϊόντων αυτών είναι η απώλεια χρήσης σύνθετων χημικών φυτοφαρμάκων. Η καταπολέμηση των ασθενειών και η λίπανση, γίνονται με ειδικά πιστοποιημένα φυσικά προϊόντα.

Έτσι είμαστε σίγουροι πως το τελικό προϊόν έχει υψηλά στάνταρ ποιότητας και έχει παραχθεί με φυσικό τρόπο.

Η ελιά θρούμπα Θάσου, παράγεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε, με σεβασμό προς το περιβάλλον.